Raport wskaźników realizacji usług

Czas oczekiwania
na przyłączenie do sieci
(dni kalendarzowe)
Czas usunięcia
uszkodzenia
(dni kalendarzowe)

7,32

2,72

Średni transfer
techniczny DOWNLOAD
(kb/s)
Średni transfer
techniczny UPLOAD
(kb/s)

26 724,44

9 096,17