Raport wskaźników realizacji usług

Czas oczekiwania
na przyłączenie do sieci
(dni kalendarzowe)
Czas usunięcia
uszkodzenia
(dni kalendarzowe)

4,35

2,54

Średni transfer
techniczny DOWNLOAD
(kb/s)
Średni transfer
techniczny UPLOAD
(kb/s)

73 644,94

21 806,42